content

Překlad
obsah, spokojený, obsahu
We
wearenot
nejsme
my jsme
jsme
my
are
wearenot
nejsme
my jsme
jsme
nejsme
jste
jsou
stojí
not
wearenot
nejsme
nejsme
nejsou
nejsi
ne
responsible
zodpovědní
odpovědní
odpovědné
for
za
na
k
the
ten
těmi
tu
content
obsah
obsahu
spokojený
.
My nejsme zodpovědní za obsah.
2 komentáře
She
ona
knows
zná
neví
the
těmi
tu
content
obsah
obsahu
spokojený
of
na
z
the
těmi
tu
box
krabice
krabici
přihrádka
.
Ona zná obsah krabice.
1 komentářů
Nobody
nobodyis
nikdo není
nikdo
nikoho
is
nobodyis
nikdo není
jsou
je
content
spokojený
obsahu
obsah
.
Nikdo není spokojený.
8 komentářů
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.