Angličtina

consider

Čeština
zvaž, považuji, považují

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
considerPříkladPlease consider the job.PřekladProsím, zvaž tu práci.
consideredPříkladWe would have considered that house.PřekladMy bychom byli uvažovali o tom domě.
considerPříkladI am going to consider you my teacher.PřekladJá vás budu považovat za svého učitele.

Časování slovesa consider

PersonPresentPast
Iconsiderconsidered
he/she/itconsidersconsidered
you/we/theyconsiderconsidered
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.