closed

Překlad
zavřené, zavřel, zavřeli
Časování slovesa close
That
tamta
ta
tim
restaurant
restaurace
restauraci
restaurací
has
now
nyní
teď
právě
closed
zavřená
zavřeno
zavřelo
.
Tamta restaurace nyní zavřela.
3 komentáře
You
youhave
ty máš
vy máte
máte
ty
vy
tobě
have
youhave
ty máš
vy máte
máte
nemají
mějte
mají
closed
zavřel
zavřená
zavřeno
the
ty
to
těmi
window
okno
okna
oknem
.
Ty jsi zavřel to okno.
6 komentářů
After
po
poté
potom
ten
deseti
deset
years
letech
lety
let
the
ta
těmi
ti
restaurant
restaurace
restauraci
restaurací
had
hadclosed
zavřelo
měly
měli
měla
closed
hadclosed
zavřelo
zavřelo
zavřeli
zavřená
.
Po deseti letech ta restaurace zavřela.
3 komentáře
Zobrazit další věty

Všechna časování slovesa close


PersonPresentPast
Icloseclosed
he/she/itclosesclosed
you/we/theycloseclosed
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.