Angličtina

clean

Čeština
čisté, čistá, čistý

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
cleanerPříkladEverybody wants to drive a cleaner car.PřekladKaždý chce řídit čistější auto.
cleanPříkladMy shirts are white and clean.PřekladMoje košile jsou bílé a čisté.
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.