calling

Překlad
zavolání, volat
Časování slovesa call
I
did
didnothear
neslyšel
not
didnothear
neslyšel
ne
hear
didnothear
neslyšel
slyšet
slyšíme
slyšíš
you
vás
tobě
calling
volat
zavolání
.
Já jsem tě neslyšel volat.
8 komentářů
Thank
thankyou
děkuji
děkuju
díky
děkuji
děkujeme
poděkovat
you
thankyou
děkuji
děkuju
díky
vám
ti
tobě
for
za
na
k
calling
zavolání
volat
.
Děkuji vám za zavolání.
12 komentářů
You
ty
vy
tobě
stayed
zůstala
zůstal
zůstali
out
venku
ven
z
all
celou
všem
všechnu
night
noc
noci
noční
without
bez
beze
calling
zavolání
volat
.
Ty jsi zůstal celou noc venku bez zavolání.

Všechna časování slovesa call

PersonPresentPast
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.