brothers

Překlad
bratři, bratry, bratrů
My
moje
můj
moji
mother
matka
matky
matce
,
my
moje
můj
moji
father
otec
otce
otcem
,
my
moje
můj
moji
brothers
bratři
bratrů
bratry
,
my
moje
můj
moji
sisters
sestry
sester
sestrám
Moje matka, můj otec, moji bratři, moje sestry
5 komentářů
You
youhave
ty máš
máš
máte
ty
vy
tobě
have
youhave
ty máš
máš
máte
máš
mějte
mají
a
(no direct translation)
(neurčitý člen)
mother
matku
matky
matce
,
sisters
sestry
sester
sestrám
and
a
i
brothers
bratry
bratři
bratrů
.
Ty máš matku, sestry a bratry.
4 komentáře
The
ty
těm
ti
sisters
sestry
sestrám
sester
do
donothave
nemají
nemáš
nemáme
(zápor)
udělej
dělám
udělám
not
donothave
nemají
nemáš
nemáme
(zápor)
ne
have
donothave
nemají
nemáš
nemáme
nemají
mějte
mají
brothers
bratry
bratři
bratrů
.
Sestry nemají bratry.
7 komentářů
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.