bedsheet

Překlad
What
whatcolorare
jakou barvu mají
jakou
jaké
čeho
color
whatcolorare
jakou barvu mají
barvu
barvy
barvou
are
whatcolorare
jakou barvu mají
jsou
jste
stojí
your
tvé
tvoje
vaše
bedsheets
povlečení
prostěradla
?
Jakou barvu tvé povlečení?
13 komentářů
Do
dowehave
máme
dělat
udělat
udělám
we
dowehave
máme
máme
my máme
my
have
dowehave
máme
máme
my máme
máš
mějte
mají
white
bílá
bílé
bílou
bedsheets
prostěradla
povlečení
?
Máme bílá prostěradla?
22 komentářů
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.