back

Překlad
záda, zády, zpátky
I
iam
já jsem
jsem
je mi
am
iam
já jsem
jsem
je mi
(já) jsem
happy
šťastný
šťastní
šťastné
that
že
němuž
kterou
you
tobě
ty
tebou
watched
hlídal
dívali
díval
my
moje
svoje
back
záda
zpátky
zpět
.
Já jsem rád, že jsi mi hlídal záda.
2 komentáře
They
ony
oni
ona
talk
mluví
mluvíme
mluvíš
behind
za (kým/čím)
za
dozadu
my
mými
svoje
mém
back
zády
zpátky
zpět
.
Oni mluví za mými zády.
5 komentářů
Come
comeback
vrátit se
přijď
pocházíte
pojď
back
comeback
vrátit se
zpátky
zpět
záda
another
anothertime
jindy
dalších
jiná
jiném
time
anothertime
jindy
době
času
doby
.
Vrať se jindy.
2 komentáře
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.