attack

Překlad
útoku, útok, napadení
The
ten
to
těmi
attack
útok
napadení
útoku
came
přišel
přišlo
přišly
from
fromtheright
zprava
ze
než
z
the
fromtheright
zprava
ten
to
těmi
right
fromtheright
zprava
správnou
správná
správném
.
Ten útok přišel zprava.
2 komentáře
He
on
will
bude
(budoucí čas)
budete
have
mít
máš
mějte
a
(no direct translation)
(neurčitý člen)
heart
heartattack
infarkt
srdce
srdci
attack
heartattack
infarkt
útoku
napadení
útok
.
On bude mít infarkt.
3 komentáře
The
ten
to
těmi
attack
útok
napadení
útoku
came
přišel
přišlo
přišly
from
fromtheright
zprava
ze
než
z
the
fromtheright
zprava
ten
to
těmi
right
fromtheright
zprava
správnou
správná
správném
.
Ten útok přišel zprava.
2 komentáře
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.