Angličtina

arrive

Čeština
přichází, přijíždí, přicházíš

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
arrivePříkladThey arrive at the restaurant.PřekladOni přichází do té restaurace.
arrivedPříkladNobody believes that she has arrived by train.PřekladNikdo nevěří, že přijela vlakem.
arrivePříkladYou did not tell me that you were going to arrive today.PřekladTy jsi mi neřekl, že přijedeš dnes.

Časování slovesa arrive

PersonPresentPast
Iarrivearrived
he/she/itarrivesarrived
you/we/theyarrivearrived
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.