against

Překlad
proti, o (koho/co)
He
on
is
je
jsou
with
s
se
us
námi
nám
nás
or
nebo
anebo
ani
against
proti
o (koho/co)
us
námi
nám
nás
.
On je s námi nebo proti nám.
5 komentářů
They
theyare
jsou
oni
ona
ony
are
theyare
jsou
jsou
jste
stojí
against
proti
o (koho/co)
him
němu
jeho
on
.
Oni jsou proti němu.
10 komentářů
Red
červená
červený
červení
against
proti
o (koho/co)
blue
modré
modrým
modrou
Červená proti modré
11 komentářů
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.