advertisement

Překlad
inzerát, inzeráty, reklama
I
isaw
viděl jsem
saw
isaw
viděl jsem
viděla
uviděli
viděli
the
ten
tu
těch
advertisement
inzerát
inzeráty
reklama
in
v
do
ve
the
ten
tu
těch
newspaper
novinách
noviny
novinám
.
Viděl jsem ten inzerát v novinách.
2 komentáře
That
tamto
to
němuž
is
je
jsou
good
dobrý
dobrá
dobré
advertisement
inzerát
reklama
inzeráty
.
Tamto je dobrý inzerát.
15 komentářů
I
isaw
viděl jsem
saw
isaw
viděl jsem
viděla
uviděli
viděli
the
ten
tu
těch
advertisement
inzerát
inzeráty
reklama
in
v
do
ve
the
ten
tu
těch
newspaper
novinách
noviny
novinám
.
Viděl jsem ten inzerát v novinách.
2 komentáře
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.