accept

Překlad
přijmout, akceptovat
The
ti
ty
students
studenti
studentky
studentům
do
donothave
nemáš
nemají
nemáme
dělat
udělat
udělám
not
nothaveto
nemusí
ne
have
nothaveto
nemusí
musíme
musí
muset
máš
mějte
mají
to
nothaveto
nemusí
musíme
musí
muset
abyste
do
ke
accept
přijmout
akceptovat
the
ti
ty
professor
professor's
profesorovy
profesorův
profesora
profesor
's
professor's
profesorovy
profesorův
(přivlastňuje)
ideas
nápady
myšlenky
nápadů
.
Studenti nemusí přijmout profesorovy nápady.
1 komentářů
All
všechno
všem
všechnu
I
ihaveto
musím
já mám
mám
have
ihaveto
musím
já mám
mám
musíme
nemají
mějte
mají
to
ihaveto
musím
dělat
musíme
musí
do
ke
na
do
todo
dělat
udělat
dělat
dělám
is
je
jsou
to
do
ke
na
accept
přijmout
akceptovat
it
je
to
jej
.
Všechno, co musím udělat, je přijmout to.
2 komentáře
He
hedoesnotwant
nechce
on
does
hedoesnotwant
nechce
nechce
dělá
not
hedoesnotwant
nechce
nechce
ne
want
hedoesnotwant
nechce
nechce
chceme
chce
chcete
to
abyste
do
ke
accept
přijmout
akceptovat
the
ten
těmi
ti
new
nový
novým
novými
computer
počítač
počítačem
počítačová
.
On nechce přijmout ten nový počítač.
2 komentáře
Zobrazit další věty

Všechna časování slovesa accept

PersonPresentPast
Iacceptaccepted
he/she/itacceptsaccepted
you/we/theyacceptaccepted
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.