Angličtina

French

Čeština
Francouz, francouzi, Francouzka

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
frenchPříkladFrench is beautiful.PřekladFrancouzština je krásná.
FrenchPříkladFrench bread is very popular in Brazil.PřekladFrancouzský chléb je v Brazílii velmi populární.
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.